Susitikimas su Norvegijos Sandnes savivaldybės vaikų teisių specialistais (trumpa ataskaita)

Balandžio 25d. įvyko Rogalando lietuvių bendruomenės susitikimas su Norvegijos Sandnes savivaldybės vaikų teisių (toliau “Barnevern) apsaugos specialistais. Bendrijos pirmininkui tariantis dėl susitikimo su šios tarnybos viršininku, “Barnevern” vadovas buvo maloniai nustebintas, nes pasak jo – lietuvių šeimos neišsiskiria problematiškumu nei iš norvegų, nei iš kitų tautinių mažumų.

Pranešėjai supažindino su Sandnes savivaldybės “Barnevern” darbo taisyklėmis, kurios atitinka ir kitų savivaldybių taisykles – Norvegijos įstatymų visi turi laikytis. Sandnes “Barnevern” vadovas pabrėžė, kad kalbės apie vaikų teisių pažeidimus Sandnes savivaldybėje.

Nemaža dalis užduotų klausimų buvo paveikti išankstinės nuomonės, suformuotos Lietuvos ir Rusijos žiniasklaidoje paskelbtų kai kurių straipsnių, kuriuose daugiau remtasi vienos pusės argumentacija. Pirmoje susitikimo dalyje tvyrojo įtampa, mat pranešėjai nesuprato esamo klausytojų konteksto – atrodė, kad tėvai baiminasi, būk tai “Barnevern” už mažiausią ar tariamą prasižengimą nori atimti jų vaikus. Po pertraukos, antroje dalyje įtampa atslūgo, o susitikimas baigėsi padėkos plojimais už geranoriškumą ir informaciją, kuri išsklaidė sukurtus mitus.

Pristatymas apie Sandnes savivaldybės veiklą buvo suskirstytas į 6 dalis:

 1. informacija apie Sandnes “Barnevern”. “Barnevern” tai organizacija užtikrinti vaiko teises vadovaujantis Norvegijos įstatymais. Sandnes “Barnevern” suskirstyta į 4 skyrius, kuriuose dirba apie 70 darbuotojų.
 • Budintys darbuotojai darbui su paaugliais (13-18 (23)amžius).
 • Vaikų skyrius (0-13 amžius).
 • Administracija.
 • Vaikų priežiūros ir šeimos pagalba.
 1. Pranešimas į “Barnevern”. Kas vyksta kai “barnevern” gauna pranešimą apie vaikų teisių pažeidimą? Pranešimai gali būti oficialūs ir anoniminiai.

2012 metais Sandnes “Barnevern” gavo apie 750 pranešimų. Pranešimai gaunami iš visuomeninių įstaigų t.y. mokyklų, darželių, sveikatos įstaigų, taip pat kaimynų, tėvų ir pn.

Pranešimas svarstomas ir sprendimas turi būti priimtas per vieną savaitę. Per tą savaitę “Barnevern” nusprendžia ar pradėti tyrimą ar ne. Jeigu pranešimai yra iš policijos ar kitų visuomeninių įstaigų jie privalo tyrimą pradėti. Apie 45% visų pranešimų yra atmetami kaip neturintys pagrindo.

 1. Tyrimas. Kaip jis vyksta, ar yra pažeistos vaikų teisės.

Tyrimo trukme yra 3 (6) mėnesiai. “Barnevern” lankosi vaiko namuose, kalbasi su vaikais, tėvais, renka informaciją iš mokyklos, darželio, kaimynų ir t.t. Visa informacija privalo būti registruojama raštiškai. Tyrimo gale paruošiama ataskaita – protokolas.

 1. Pagalbos priemones. Kokios yra pagalbos priemonės šeimai ir vaikams.

Jeigu yra nuspręsta, kad šeimoje yra vaiko teisių pažeidimai, “Barnevern” privalo suteikti tėvams ir vaikams pagalbą. Pagrindinis uždavinys – padaryti viską, kad vaikas gyventų su savo biologiniais tėvais. Apie 250 šeimų šiuo metu Sandnes savivaldybėje gauna pagalbą iš “Barnevern”.

Kokios tai šeimos? Pvz.: tėvai nesugeba vaikams nustatyti elgesio ribų, nemoka išreikalauti laikytis savo pareigų, alkoholizmas, narkotikai, kriminaliniai nusikaltimai, tėvai turi psichiniu problemų, smurtas, paauglių svaiginimasis ar elgesio problemos ir kiti veiksniai, kurie įtakoja neteisingą vaiko vystymąsi. Pati pagalba yra įvairi: – nuo patarimo ir gairių nustatymo, “Barnevern” darbuotojų reguliarus lankymasis namuose, darželio skyrimas ir t.t.

Kas bendradarbiauja teikiant pagalbą 5, 9 ar 14 metų amžiaus vaikui? Tai gali būti patys tėvai, darželis, mokykla, sveikatos įstaigos, įvairių organizacijų darbuotojai, nukentėjusių pagalbos centrai, šeimos ir draugų tinklas, policija ir kitos savivaldybės ar valstybinės tarnybos.

 1. Vaikai globėjų šeimose. Kada ir kaip vaikai paimami iš tėvų.

Jeigu į suteiktą pagalbą tėvai nereaguoja ir situacija nesitaiso, vaikai gali būti paimti iš tėvų ir atiduoti į globos namus ar globėjams. Bet tai nereiškia kad jie negali būti gražinti atgal tėvams, situacijai susitvarkius. Yra šeimų iš kurių vaikai yra paimti po keletą kartų ir vėl grąžinti tėvams. Pagrindinis dalykas akcentuotas pranešėjo, norint susigražinti vaikus – vykdymas “Barnevern” nustatytų tam atvejui taisyklių. Šiuo metu yra 135 vaikai pas globėjus Sandnes savivaldybėje.

Visi vaikų paėmimai turi būti patvirtinti teisėjo.

Taip pat vaikai, tam tikrais sudėtingais atvejais, gali būti paimti be tyrimo tą pačią dieną. Jau sekančią dieną “Barnevern” vadovas turi pristatyti raštišką paaiškinimą – ataskaitą teisėjui, kodėl buvo imtasi šių priemonių. Pagrindiniai atvejai kada yra šeimoje smurtas ar didelis svaigalų vartojimas kur vaikai palikti be priežiūros.

Paimtus vaikus pirmiausia bandoma patalpinti artimųjų tarpe: – pas dėdes, tetas, senelius ar kitus giminaičius, draugus ar pažįstamus. Paminėjo, kad labai butų sveikintina, jei daugiau užsieniečių šeimų sutiktu būti globėjais. Vaikas papultų pas tos pačios tautybės globėjus, bet neatsiradus tokių, o ypač giminaičių, vaikas papuola pas eilės tvarka išrinktus globėjus.

“Barnevern” nesiunčia globai į tėvynę jeigu nėra dvišalės bendradarbiavimo sutarties tarp vaikų globos įstaigų. Norvegija nėra Europos Sąjungos narė, todėl Europos Sąjungos sutartys Norvegijoje negalioja.

 1. Klausimai. Buvo pasakyta, kad apie konkrečius atvejus ir asmenis jie kalbėti negali.
 • Į didžiąja dalį pateiktų klausimų negalima duoti vienareikšmio atsakymo. Visada atsižvelgiama į esamą situaciją. Į tą patį klausima gali būti atsakymas taip ir ne. Juk palikti vaiką vieną namuose ne tas pats valandai po pamokų ir aštuonioms valandoms iki vidurnakčio. Reikalingas platesnis situacijos paaiškinimas, reikalingas kontekstas ir keletas neesminių smulkmenų visumoje gali sukurti sudėtingą situaciją.
 • Už vyno stiklinę vakarienes metu vaikų neatima. Gėrimas gėrimui nelygus, visai kas kita yra girtavimas.
 • Purtyti, suduoti vaikui per užpakalį ar kitaip agresyviai fiziškai kontaktuoti su vaiku, pagal Norvegijos įstatimus yra smurtas. Smurtas šeimoje labai galima priežastis vaikams paimti.
 • Nėra konkrečiai nustatyto amžiaus kada vaikai gali būti vieni namuose. Tai priklauso nuo pačių vaikų savarankiškumo, kokiu dienos metu ir kaip ilgai jie gali būti vieni. Pvz Pirmaklasis 7 metų vaikas grįžta iš mokyklos (apie 14 val.) ir vienas namuose iki 20 val. vakaro, tokia situacija atkreiptu “Barnevern” dėmesį, ypač kai situacija kartojasi sistemingai.
 • Klasikinis pavyzdys ir gan dažna situacija pasitaikanti praktikoje. Smurtas tarp sutuoktinių “Barnevern” atkreipia dėmesį. Jei smurtas nesiliauja, vaikai apgyvendinami pas globėjus. Smurtaujantis tėvas(jei smurtauja tėvas) išeina ir negyvena tuose namuose, vaikai gražinami motinai. Procesas užbaigtas. Antra situacija: Pvz.: smurtaujantis tėvas neišeina ir vaikų motina gyvena su juo toliau, vaikai paimami kol tėvai susitvarko santykius po to smurtaujantis tėvas išeina lauk. Vaikai gražinami motinai.
 • Po vakarėlio, vėlai vakare, žmona vairuoja automobilį ir veža namo vaikus ir neblaivų vyrą, ramiai mieganti gale. Sustabdo juos policija. Ar jie praneš apie tai “barnevern”? Atsakymas: – Ne, nes jokios vaikų teisės nepažeistos. Vienas iš sutuoktiniu pilnai veiksnus prižiūrėti vaikus.
 • Paėmus “Barnevern” vaikus, jei tėvai nesutinka su tokiu sprendimu, gali kreiptis į teismą ir gauti nemokamą teisinę pagalbą (advokatą)
 • Vaikų paėmimo atveju į vaikų norus neatsižvelgiama. Vaikai pagal įstatymą, kol yra nepilnamečiai tokiose sudėtingose situacijose neturi sprendžiamosios galios. Bet pirminė vaiko nuomone yra svarbi.
 • Jeigu turit kokiu klausimų visada galite kreiptis į “Barnevern”. Jie yra kiekvienoje savivaldybėje. Esant norui galima kreiptis anonimiškai.
 • Bendrinė informacija apie vaikų teises bus atsiusta RLB tinklalapį, kuri bus pasiekiama visiems.

Apibendrinimui keletas minčių. Mes tėvai nešame pilną atsakomybę už savo vaikus. Kartu daug ką galime daryti, bet už vaikus nešame pilną atsakomybę. Vaikai turi būti saugūs, linksmi, sveiki, geri ir t.t., bet kaip tai pasiekti, tai čia kiekvienos šeimos kūryba. Susitikime dalyvavo 80 žmoniu ir galima teigti – buvo 80 nuomonių. Ir nelengva vienodai sutikti su visais klausimais ? Bet kai kurios priemonės yra neleistinos pagal įstatymus ir mes kaip tėvai privalom tai žinoti, nežinojimas neatleidžia mūsų nuo atsakomybės. Savo noru atvykome į Norvegiją ir čia gyvenant privalome vadovautis Norvegijos įstatymais, patinka jie mums ar ne. Kokios tos priemonės leistinos ir kokios ne, tai jau kitų susitikimų tema. Manau niekas konkretaus atsakymo neduos kaip auklėti vaikus. Mums patiems reikia diskutuoti, mąstyti, atrasti ir daryti išvadas.

Susitikimas parodė kokia svarbi ir jautri tema buvo paliesta. Pranešėjai profesionaliai pristatė savo darbą ir gyrė klausytojus už pateiktus aktualius klausimus. Tiek tautiečiai tiek “Barnevern” specialistai nori pratęsti diskusijas. Tai buvo bendrinis įvadas apie “Barnevern” darbą. Kitas žingsnis būtų susiskirstyti grupėmis pagal dominančią tematiką pvz.: į vaikų amžiaus grupes (iki mokykinis 0 – 7m.), “barneskole“ (7 – 13), paaugliai (13 – 18). Kokios dažniausiai pasitaikančios problemos ir kokie auklėjimo metodai taikytini šioms amžiaus grupėms.

http://lietuviairogalande.no

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here