Iki šiol dar nėra buvę lietuviams Norvegijoje pirmosios komunijos gimtąja kalba – Bergeniečiai turėjo unikalią galimybę pradėti šią gražią tradiciją svetur.

Pirmąjį gegužės sekmadienį, Bergeniečių šeimoms buvo dviguba šventė – Pirmoji Komunija mažiesiems Bergeno lietuviams bei Mamos diena.  St. Paul’o katalikiškoje bažnyčioje mišios lietuvių kalba aukojamos vieną kartą per mėnesį. Gegužės 4-osios sekmadienį, pirmą kartą Norvegijoje, jaunieji lietuvaičiai priėmė Pirmąją Komuniją lietuvių kalba, aukojamų Šv. Mišių metu.

Ieškoti laimės Norvegijoje išvažiuoja ne tik jauni žmonės ar giminaičius Lietuvoje išlaikantys asmenys, bet ir šeimos su vaikais. Vaikai pradeda lankyti norvegiškus darželius, mokyklas. Galimybės išvykti į Lietuvą, lankytis bažnyčioje, pasiruošti ir prieiti Pirmosios Komunijos vaikai paprasčiausiai neturi. Išmokti Dievo ir Bažnyčios įstatymus kaip eileraštį Pirmajai Komunijai neužtenka. Privalu išmokti ir jų laikytis, vykdyti Dievo įsakymus.

Kai kunigas Valdemaras buvo paskirtas sielovadai Norvegijoje, Bergeno lietuvių bendruomenė kreipėsi dėl Šv. Mišių lietuvių kalba, kurios vyktų kas mėnesį. Vėliau atsirado tėvelių, kurie ėmė domėtis galimybe priimti Pirmąją Komuniją. Bendrų pastangų dėka, lietuvių vaikai, gyvenantys Bergene ir jo apylinkėse, ėmė ruoštis Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams gimtąja kalba.

Pasiruošti Pirmajai Komunijai padėjo Aušra Blažauskaitė, turinti krikščioniškosios antropologinės pedagogikos magistro laipsnį bei dirbusi Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje dorinio ugdymo mokytoja. Pasiruošimas vyko sekmadieniais St. Paul’o mokyklos patalpose.

“Pagrindinis tikslas buvo pasiruošti Pirmąjai Komunijai, arba Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams. Tai ėjimas, mokymasis, pasiruošimas, vedimas į pilną susitikimą su Dievu. Po katechezės pamokų vaikai atliko pirmąja išpažintį. Tai būtina, kad vaikai galėtų priimti Švč. Sakramentą. Katechezės pamokos padeda vaikams tapti sąmoningesniais krikščionimis. Vaikai pilnai galės dalyvauti Šv. Mišių aukoje kartu su visais – tėvais, seneliais, draugais, parapijos bendruomene. Taip pat galės nuolat bažnyčioje, Šv. Mišių metu, priimti iš kunigo rankų Komuniją” – pasakoja Aušra.

“Kalbėjome apie svarbiausias tikėjimo tiesas, kartu dalinomės patirtimi apie Dievą. Aiškinomės, bandėme suprasti, kokiu tikslu žmonės eina į bažnyčią, kodėl jie meldžiasi, kodėl stengiasi gyventi dorai. Katechezės pamokos papildė vaikų įgytas žinias Lietuvoje, tikybos pamokose. Katechezės pamokose nebuvo mokymosi mintinai” – teigia Aušra.

Tėvelių įspūdžiai įvairūs – kai kuriems iš jų Katekizmo teko mokytis “vasaromis kaime pas močiutę”, todėl jiems buvo sunku suprasti, kad vaikai turėjo mokintis intensyviau. Bet šventės metu visi tėvai buvo labai gerai nusiteikę, patenkinti ir dėkojo už jų vaikams suteiktą galimybę prieiti Pirmosios Komunijos Šv. Mišiose lietuvių kalba. Patys tėvai ketina kitais metais lankyti “Alfa” kursą (krikščioniškų tiesų atnaujinimo kursas), kuris bus organizuojamas mokykloje “Abėcėlė”, įsikūrusioje St. Paul’o mokyklos patalpose.

Pasiruošimui ir Pirmosios Komunijos priėmimui lietuvių kalba buvo leista organizuoti tik Bergene, norvegų kunigams sutikus. Stavangerio kunigas nesutiko, kad Pirmosios Komunijos priėmimui vaikai ruoštųsi lietuvių kalba. Tokia galimybė nebuvo suteikta ir kituose Norvegijos miestuose, kadangi visi turi integruotis ir katechezės pamokas lankyti norvegų kalba.

Po Šv. Mišių, vaikų, priėmusių švenčiausiąjį sakramentą, ir visų Mamų laukė šventinis pyragas bei muzikiniai sveikinimai.

Norvegijos žinios/Mantė Bendoraitytė

Foto: Laimonas Puišys 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here