Seminare, vykusiame rugsėjo 21d. Bergeno lituanistinėje mokykloje ,,ABėCėlė‘,‘dalyvavo lituanistinių mokyklų Oslo ,,Gintaras‘‘,Opplando ir Hedmarko ,,Žemyna‘‘, Vestfoldo ,,Gandriukas‘‘mokytojos. Jos atvyko į seminarą noru tobulėti, susipažinti su kolegomis, pabendrauti, pasidalinti patirtimi.

Ugdymo ir švietimo koordinatorė Zita Beliakienė seminaro dalyviams pristatė mokyklos ,,ABėCėlė‘‘ ugdymo veiklos organizavimo programą, ugdymo metodiką. Ikimokykliniame, priešmokykliniame, pradiniame ugdyme naudojamus metodus, menines inovatyvias priemones, vertinimą, išteklius.DSC_0200
Seminaro metu buvo atvirai ir draugiškai dalinamasi patirtimi, metodiniais patarimais, padalomąja medžiaga.
Mokytojos stebėjo mokytojų Zitos Beliakienės, Editos Jakubkienės atviras pamokėles, kurių metu ir pačios buvo įtrauktos į veiklą. Akomponavo ritminiais instrumentais, atliko meninį darbą bendraujant ir bendradarbiaujant su vaikais, mokytojais, tėveliais.

DSC_0236
Po pietų pertraukos vyko seminaro apibendrinimas. Mokytojai diskutavo porose, išsakė nuomones. Seminaras pateisino atvykusių mokytojų lūkesčius. Įgytas žinias, patirtį mokytojai žada pritaikyti praktinėje veikloje su vaikais.
Mokytojų vizija matyti lituanistinę ,,Ateities mokyklą‘‘ užsienyje:
Į mokyklą ateina dirbti mokytojas aiškiai žinodamas tikslą dėl ko jis ten eina, ką jis ten veiks ir koks bus jo darbo rezultatas. Mokykloje dirba mokytojas – motyvuotas, kūrybingas patarėjas, atviras naujovėms, ieškotojas-optimistas.
Tinkamai pagal kiekvieno vaiko individualias galias parenkamos veiklos: aplinka, metodai, priemonės padedančios vaikui tobulinti reikalingas gyvenimui kompetencijas.
Mokytojai- vaikai- tėvai yra stipri komanda, kurios bendras tikslas palaikyti lietuvybę, puoselėti papročius, tradicijas, domėjimąsi Lietuva, jos istorija.
Mokykloje visi jaučiasi laimingi.

SAM_3271

SAM_3335

Ateityje mokytojai tikisi tėvelių pozityvaus, ryžtingesnio apsisprendimo, pasitikėjimo mokyklėlėmis, mokytojais, jų priimamais sprendimais.Tikisi didesnės lietuvių bendruomenių užsienyje iniciatyvos, atvirumo, nuoširdumo bendraujant ir bendradarbiaujant, dalinantis informacija, organizuojant seminarus, o gal bendruomenių suvažiavimą?SAM_3350

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here